stackoverflow

Dùng dữ liệu từ chính StackOverflow, hacker này đã tạo ra công cụ sửa lỗi lập trình hiệu quả cho coder

Needham cho biết sản phẩm này sẽ chủ yếu phục vụ những lập trình viên chưa có kinh nghiệm nhưng lại không có người hướng dẫn và cũng chưa biết cách search tìm giải pháp một cách hiệu quả. Tại cuộc thi TechCrunch Discrupt Hackathon vừa diễn ra, một hacker đã xuất hiện với ý […]