spring LOL

Mời đăng ký tham dự Giải Game SPRING LOL 2018 – Season 1

Đầu Xuân 2018, Viện Đào Tạo Quốc Tế FPT HCM tổ chức giải Game SPRING LOL 2018 – Season 1, dành cho Sinh Viên FPT Jetking, FPT Aptech, FPT Arena và bạn hữu. Nhắc đến Esport thì không thể không kể tới League of Legends, và với mục tiêu chui rèn nhằm lựa chọn ra những đội hình mạnh nhất đại diện […]