sophia

Robot đầu tiên trên thế giới được trao quyền công dân

Mới đây Arab Saudi là quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho 1 phụ nữ không phải là người, mà là 1 robot có tên là Sophia. ” Tôi rất vinh dự và tự hào vì sự khác biệt này, đây là lần đầu tiên trên thế giới có một robot được công […]