SMS

Thẻ SIM điện thoại của bạn có thể bị Hack!

Hai chuyên gia bảo mật người Đức đã trình bảy điều này với Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế và nó đã được xem xét Karsten Nohl, một chuyên gia bảo mật độc lập người Đức cùng với người cộng sự của ông là Fabian Braunlein đã từng trình bày về khả năng người dùng […]