server system hacking

Đăng ký tham dự Workshop “FUN – N – LEARN” (chuyên đề Server System Hacking) ngày 31/5

Tiếp tục với chuỗi chuyên đề hấp dẫn về an ninh mạng, 14h – 16h30 chiều thứ 6 tuần này 31/05/2013, Học Viện Mạng và Phần Cứng FPT Jetking tiếp tục tổ chức buổi Workshop FUN-N-LEARN với chuyên đề “Server System Hacking” Nội dung của buổi Workshop FUN – N – LEARN tuần này với chuyên đề “Server […]