safer internet day

Dễ dàng để có 2GB Drive từ Google

TTO – Nhân ngày An toàn Internet, Google đề nghị người dùng dành hai phút kiểm tra lại những thiết lập bảo mật tài khoản và nhận 2GB cho Drive. Dịch vụ lưu trữ “đám mây” Google Drive, kết nối liền mạch đến Gmail và các dịch vụ trực tuyến khác của Google – Ảnh […]