rap rap phan cung

Thêm cơ hội cho sinh viên đam mê công nghệ thông tin

Nhằm hỗ trợ sinh viên đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng có khó khăn kinh tế bước đầu, Học viện Phần cứng và Mạng FPT Jetking tặng 10 triệu đồng học phí cho các bạn sinh viên đăng ký khóa học quản trị hạ tầng thông tin doanh nghiệp (HDIMS) đến hết […]