quyền truy cập

Hack Linux trong vòng 70 giây chỉ bằng cách giữ nút Enter

Nghiêm trọng hơn khi cách làm này có thể thực hiện với hầu hết các bản phân phối Linux như Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL và SUSE. Bạn tự tin rằng Linux sẽ an toàn hơn nhiều so với Windows? Điều này có thể đúng cho đến khi một tin tặc chỉ mất hơn một phút […]