quen

Khoa học phán xử: Bạn phải học cách quên đi để thông minh hơn

Các nghiên cứu mới đây cho thấy sự quên lãng của chúng ta có thể được gây nên bởi cơ chế phòng vệ của não, được thiết kế để đảm bảo chúng ta không bị quá tải thông tin. Nói cách khác, đây là một hành động nhằm duy trì sức khỏe cho ‘hệ điều […]