quản trị an ninh mạng

Những điểm mới trong đào tạo nghề quản trị an ninh mạng năm 2017

Chương trình đào tạo chuyên gia quản trị hạ tầng an ninh mạng mới nhất của FPT Jetking sẽ tăng tối đa thời lượng về an ninh mạng, đặc biệt là IoT để học viên Việt bắp kịp xu hướng. Theo báo cáo từ Công ty an ninh mạng Symantec, Mỹ, Việt Nam là quốc […]