qua may man

Ngày hội hướng nghiệp thời đại số

Những năm gần đây, giới trẻ không quá khó khăn tiếp cận với nguồn thông tin trí thức của nhân loại, đặc biệt là nguồn thông tin chuẩn bị cho việc lựa chọn ngành nghề và trường học trước ngưỡng cửa đại học. Trước sức mạnh thông tin trong thời đại số, “an ninh an […]