phuong phap bao mat

8 phương pháp tốt nhất để bảo mật trong microservices

Hầu như không có bất kỳ kiểu kiến trúc phần mềm nào hoàn toàn giúp bạn thoát khỏi những vấn đề về bảo mật. Với microservices (kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ), một số vấn đề trở nên đặc biệt khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có một số tính năng của microservices có […]