phần mềm độc hại Android

Phát hiện hơn 400 ứng dụng trên Google Play nhiễm mã độc

Hãng bảo mật Trend Micro cho biết, một phần mềm độc hại Android đang lan tràn khắp các cửa hàng ứng dụng, bao gồm cả Google Play, có khả năng ăn cắp các tập tin nhạy cảm từ mạng công ty. Phần mềm mã độc mới là DressCode, một chủng phần mềm độc hại Android, […]