phần mềm diệt virus

Cập nhật vụ CCleaner phát tán malware: Avast đã cập nhật phần mềm, Piriform đã đóng cửa được server liên kết với malware tại Mỹ

Những bước đầu khắc phục vụ việc CCleaner phát tán malware.  Vụ việc CCleaner phiên bản 5.33 phát tán malware có thêm những diễn biến mới. Tuyên bố từ công ty và từ những nhà nghiên cứu độc lập thuộc nhóm Talos nói rằng “con” malware này có thể đã chiếm quyền điều khiển của […]

Phát hiện thêm Bonet đào tiền ảo đang lây nhiễm hàng ngàn máy tính

Hai botnet trên các máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại vừa được phát hiện. Trước đó, chúng cài đặt âm thầm những phần mềm đào tiền ảo hợp pháp được sử dụng để tạo tiền ảo (“mine”) dựa trên công nghệ blockchain và mang lại hàng trăm ngàn USD cho nhóm đối tượng […]