online

Giới trẻ hiện đại: Mở mắt ra phải check ngay điện thoại, một ngày cắm mặt online tới mười mấy tiếng kể cả lúc vào toilet!

Đi toilet cũng cầm theo điện thoại để online, cứ 5 phút lại phải kiểm trai điện thoại một lần, sáng dậy việc đầu tiên làm là online… – rất nhiều bạn trẻ đã có chung thói quen như thế nhưng không nhận ra mình bị phụ thuộc vào việc online quá nhiều. Không phải […]