nổi tiếng

19 tập đoàn/công ty “hư cấu” nổi tiếng nhất thế giới

Chắc hẳn tâm trí bạn sẽ xuất hiện có nhiều suy nghĩ khi nghe đến những cái tên thú vị này. Nền công nghiệp và sản xuất trên toàn thế giới luôn nắm giữ một sức nặng quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Nhìn chung, họ làm chủ mọi sản phẩm và dịch […]