nơi có nhiều pokomon

Việt Nam yêu cầu không thả Pokemon khu vực nhạy cảm

Việt Nam yêu cầu không thả Pokemon ở khu vực nhạy cảm, gồm cả các khu vực gây nguy hiểm như đường cao tốc, khu vực có qui định riêng về trang phục như đền thờ, chùa, di tích lịch sử… Người chơi dùng bản đồ định vị GPS trên smartphone để tìm vị trí […]