nhan dien khuon mat

Cũng dùng cách “đánh thuốc độc AI” của BKAV, các nhà nghiên cứu này hack nhận dạng khuôn mặt bằng một cặp kính

Không phủ nhận đây vẫn là một lỗ hổng bảo mật đáng chú ý. Hãy tưởng tượng bạn có thể sử dụng một cặp kính mắt rẻ tiền để qua được hệ thống nhận dạng khuôn mặt tiên tiến. Hãy tưởng tượng là hệ thống kia nhận dạng bạn là một người khác làm trong […]