Messenger Life

Đây là âm mưu tiếp theo của Mark Zuckerberg sau khi Facebook Messenger có 1 tỉ người dùng

Thứ hai vừa rồi, “người khổng lồ xanh” đã tiếp tục công bố thị trường tiếp theo họ muốn thâu tóm. Đó là Messenger Lite. Về cơ bản, đây là một hình thức rút gọn của Facebook Messenger, hỗ trợ những người dùng đang truy cập với đường truyền chậm. Với việc nhận thấy hàng […]