máy tính Windows

Chia sẽ dữ liệu qua mạng lan giữa 2 máy tính Window

Khi bạn muốn chuyển các tập tin và tài liệu quan trọng của bạn sang một máy tính khác. Đặc biệt, nếu bạn đang quản lý nhiều máy tính trên mạng gia đình của bạn hoặc một nhóm làm việc. Thủ thuật chia sẽ mạng Lan sẽ giúp bạn chia sẻ một cách đơn giản. Mạng Lan là […]