máy tính lượng tử

Máy tính lượng tử đối đầu hacker: Hiệp 1 bắt đầu

Trong khi máy tính truyền thống đang tiệm cận giới hạn tốc độ của mình, liệu những thiết bị điện toán lượng tử còn non trẻ có thể chứng tỏ sức mạnh tiềm ẩn của mình trước các hacker. Tuần trước D-Wave, một hãng đi đầu trong một lĩnh vực điện toán lượng tử mới […]

Ra mắt bản thiết kế nguyên mẫu của chiếc máy tính lượng tử khổng lồ đầu tiên trên thế giới, có khả năng to bằng cả sân bóng đá

“Cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ có thể làm được những thứ mà loài người thậm chí chưa từng mơ tới”. Ước mơ máy tính lượng tử – quantum computing, thứ công nghệ sẽ mang tới cho chúng ta sức mạnh xử lý tính toán chưa từng có trước đây, vừa […]