mạng xã hội

Những giải pháp bảo vệ tài khoản mạng xã hội hữu hiệu

Bảo đảm an toàn cho tài khoản mạng xã hội của mình là một việc mà chúng ta luôn trì hoãn không muốn làm ngay. Chỉ đến khi thấy các thông tin cá nhân của mình bị hack, chúng ta mới vội vàng chữa cháy. Trong khi có rất nhiều giải pháp đơn giản mà […]