màn hình máy tính

Phát hiện loại mã độc mới “chụp trộm” màn hình máy tính người dùng

Ngay đầu năm 2016, giới bảo mật đã phát hiện ransomware mã hóa đòi tiền chuộc Linux.Encoder.3 và mã độc Linux.Ekoms.1 đánh cắp dữ liệu, tự động chụp ảnh màn hình máy tính người dùng để thu thập dữ liệu. Theo thông tin từ hãng bảo mật Dr Web, ngày 12/1/2016, giới bảo mật đã […]