man hinh cam ung

Hô biến bàn làm việc thành…màn hình cảm ứng, đúng là không có giới hạn về trí tưởng tượng trong thế giới công nghệ

Một dự án mới từ đại học Carnegie Mellon đã biến toàn bộ bàn làm việc của bạn trở thành màn hình cảm ứng, với các đồ vật ảo tương tác với thực tại. Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, thì có lẽ bàn làm việc của bạn có lẽ chứa đầy màn […]