Malaysia

LỄ BỐC THĂM CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM MALAYSIA

Đúng 12h trưa ngày 29/09/2012, Học Viện Phần Cứng và Mạng FPT Jetking (FJK) đã tổ chức buổi lễ bốc thăm chương trình Trải Nghiệm Malaysia. Đến tham dự buổi lễ, có ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc đào tạo FJK, trưởng ban giám sát buổi lễ bốc thăm, cùng toàn thể cán bộ nhân […]