mã độc sauron

Phát hiện siêu mã độc ăn cắp dữ liệu mạng cao cấp trong suốt 5 năm

Nhiều chuyên gia cho rằng Sauron được tạo ra bởi chính phủ của một quốc gia nào đó với âm mưu tấn công thông tin mạng của các quốc gia khác. Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật đã công bố về việc phát hiện một phần mềm độc hại thế hệ mới đã […]