lương cao

Top 15 chứng chỉ CNTT được trả lương cao nhất (Phần 1)

John Hales, Huấn luyện viên của Global Knowledge về Amazon web services (AWS – một trong số các dịch vụ của Amazon hoạt động dựa trên nền tảng cloud computing (điện toán đám mây) và được ra mắt vào năm 2006), phần mềm Vmware, mạng điều khiển bằng phần mềm (Software Defined Networking – SDN). Chứng chỉ […]