lừa đảo nạp tiền viettel

Cảnh giác trước chiêu lừa x10 giá trị thẻ cảo Viettel

Trên Facebook từ lâu đã xuất hiện chiêu lừa nạp thẻ cào bằng cách giả danh nhân viên Viettel (hoặc có người nhà làm trong Viettel) biết thông tin ngầm về chương trình khuyến mãi nạp thẻ được nhân 10 lần giá trị thẻ nạp chỉ dành riêng cho nhân viên Viettel. Không ít người đã bị sa bẫy, […]