lỗ hổng phần mềm

Chợ đen ngầm online

Siêu thị trực tuyến online, nơi hàng hóa là lỗ hổng phần mềm. Chỉ bằng một file ảnh dạng TIFF chứa mã độc gửi qua email hay MMS, bạn có thể nắm trong tay mật khẩu iPhone hay MacBook mà nạn nhân không hề hay biết. Tương tự như vậy, một file nhạc MP3 hay […]