link giả mạo

Nguy cơ mất tài khoản từ đường link giả mạo trên Facebook

Một lỗ hổng của nằm trong ứng dụng bên thứ ba trên mạng xã hội Facebook đang được tin tặc khai thác để lừa người dùng vào các trang web chứa mã độc. Ứng dụng có tên static html:iframe tabs do bên thứ ba phát triển (cho phép các quản trị FanPage tạo ra trang HTML tĩnh […]