krack

Tin tốt và tin xấu về lỗi Wi-Fi khổng lồ hiện nay

“KHÓ CÓ THỂ KHAI THÁC VÀ CŨNG KHÓ ĐỂ SỬA CHỮA” Là những mô tả về cuộc tấn công mới nhắm vào việc mã hóa Wi-Fi mà các nhà nghiên cứu đã công bố một cách chi tiết cách đây vài ngày, họ gọi đó là “Krack”. Các nhà sản xuất đã biết về vấn đề […]