KillDisk

Malware KillDisk có thêm tính năng đòi tiền chuộc

Phần mềm độc hại KillDisk nổi tiếng với việc gây hư hỏng và xóa tập tin trên ổ đĩa cứng vừa được các hacker trang bị thêm tính năng khóa máy tính của nạn nhân và đòi tiền chuộc. Theo Neowin, KillDisk do nhóm hacker TeleBots thiết kế, và nhóm này cũng chính là tác giả […]