kiem soat

Nên kiểm soát năng lượng chứ không phải thời gian của mình

  Bill Gates và Warren Buffett, hai trong số những người giàu nhất thế giới, có nhiều ngày không sắp xếp kế hoạch gì, để ngồi và suy nghĩ. Khi khối lượng công việc tăng lên, nhiều người quyết định tăng số giờ làm việc. Nhưng việc khai thác những khoảnh khắc ‘không tập trung’ […]