KeySweeper

Thêm lý do không dùng máy tính nơi công cộng

TTO – Ngồi máy tính nơi công cộng như quán cà phê, bạn gõ gì, hacker đều lấy được qua một thiết bị nhỏ như cục sạc. Dùng máy tính và mạng không dây không được bảo vệ an toàn tại các nơi công cộng có thể khiến mình trở thành nạn nhân của kẻ […]