keyboard

90% người dùng máy tính chưa biết hết sự kì diệu của 12 phím này

12 phím chức năng trên bàn phím máy tính có thể giúp bạn tiết kiệm được không ít thời gian.  Các phím chức năng (từ F1 đến F12) nằm ở hàng đầu tiên của bàn phím máy tính không phải sinh ra để… bám bụi. Thực tế, những phím chức năng này có thể giúp […]