kavrakov

Thiên tài máy tính như Bill Gates có bao giờ bị hack mất tiền không?

Dù BIll Gates có là nhà tỉ phú và thiên tài công nghệ đi nữa, ví tiền của ông cũng khó tránh khỏi những tay hacker khét tiếng. Như chúng ta đã biết, Bill Gates là một tượng đài vĩ đại của thế giới, ông là một thiên tài công nghệ khi đã khai sinh […]