IT Helpdesk

Những tình huống mà chỉ dân làm hỗ trợ IT mới hiểu

Với chuyên viên IT, đôi khi công việc không chỉ giúp kiếm tiền mà còn giúp họ rèn luyện những đức tính tốt đẹp. Công việc IT luôn là chủ đề hấp dẫn cho những người trong nghề tha hồ… than vãn với nhau. Bởi bên cạnh những lợi ích chính đáng, mỗi chuyên viên […]