iMAC

CIA dùng phần mềm độc hại nào để hack iPhone, Macbook?

WikiLeaks đã công khai các công cụ được CIA dùng để hack iPhone và Macbook. Theo Phone Arena, khi Edward Snowden tuyên bố Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đang khai thác dữ liệu cá nhân và có quyền truy cập vào máy tính của nhiều người, đa phần đã xem đây là […]