he thong an ninh mang

FPT Jetking hỗ trợ 30% học phí cho sinh viên thuộc khối FE

Được thành lập dựa trên cơ sở hợp tác đào tạo của Trường đại học FPT và Học viện Phần cứng và Mạng số 1 Ấn Độ – Jetking, FPT Jetking trở thành một học viện Phần cứng và Mạng chuyên biệt đầu tiên tại Việt Nam. Học viện FPT Jetking triển khai 02 cơ […]