hạt của chúa

“Tế người” ở Trung tâm hạt nhân châu Âu?

Đoạn video một vụ hiến tế người được ghi hình lại tại sân của Tổ chức nghiên cứu hật nhân châu Âu (CERN), nơi đang nghiên cứu các hạt cơ bản, còn gọi là ‘hạt của Chúa’. CERN khẳng định đây là màn tế người dàn dựng bởi các nhà khoa học, nhưng cụ thể […]