hacker dao duc

Singapore xem xét kế hoạch cấp phép các hacker ‘đạo đức’

Singapore đang đưa ra dự luật về an ninh không gian mạng mà ở đó các hacker đạo đức (hay còn gọi hacker mũ trắng), sẽ được cấp phép hoạt động với số lượng giới hạn. Singapore muốn thông qua dự luật nhằm bảo vệ các hacker đạo đức Ảnh: Abine Theo Neowin, nhu cầu […]