Học viện FPT Jetking đào tạo Phần cứng và Mạng

Mời tham dự Workshop “Website Hacking & Security” tại FPT Jetking HCM

Trong những năm gần đây, công nghệ mạng máy tính ngày càng phát triển đa dạng và phong phú. Các dịch vụ trên mạng Internet đã thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đối với các cơ quan, tổ chức, Website là kênh cung cấp thông tin hiệu quả và nhanh chóng nhất. […]