Google muốn khai tử HTTP

Chrome nỗ lực hỗ trợ khai tử HTTP

Đội ngũ bảo mật của Chrome tuyên bố từ tháng 1/2017, trình duyệt sẽ bắt đầu đánh dấu các trang web sử dụng các kết nối HTTP không an toàn khiến việc truyền tải các dữ liệu và mật khẩu không an toàn. Một dòng cảnh báo sẽ xuất hiện ở thanh địa chỉ của […]