Google Fiber

Nokia trình diễn công nghệ mạng nhanh gấp 1.000 lần Google Fiber

Tuần này, các nhà nghiên cứu sẽ trình diễn công nghệ truyền dẫn dữ liệu mới có thể lên tới tốc độ 1 Tb/giây qua cáp quang. Nokia Bell Labs, Deutsche Telekom T-Labs và Đại học Kỹ thuật Munich sẽ trình diễn công nghệ Probabilistic Constellation Shaping (PCS) tốc độ cao. Công trình giúp chúng […]