gef

GEF Vietnam: Cơ hội du học đặc biệt cho sinh viên FPT

Đầu tháng 11 tới đây, chuỗi Triển lãm Giáo dục Toàn cầu Việt Nam – Global Education Fairs Vietnam (GEF Vietnam) sẽ lần lượt diễn ra tại 3 thành phố lớn là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Khối Giáo dục FPT là một trong các đơn vị giáo dục lớn nhất hỗ […]