FPT Jetking tổ chức workshop

MỜI THAM DỰ WORKSHOP “WEBSITE HACKING & SECURITY” – PHẦN 2: SQL Injection ( Tiêm mã độc – Làm sao tránh?)

Học viện Mạng & Phần cứng FPT Jetking tổ chức workshop với chuyên đề “SQL Injection – How to Secure” (Tiêm mã độc vào website – Làm sao để phòng tránh). Một trong những phương thức tấn công trang web nguy hiểm được tội phạm mạng sử dụng nhiều nhất hiện này. Bạn còn có […]