fpt jetking – dien toan dam may

Bảo mật điện toán đám mây là vấn đề nóng năm 2012

Bạn nghĩ sao về bảo mật điện toán đám mây? Các cuộc tấn công có chủ đích của tin tặc diễn ra liên tiếp thời gian qua khiến bảo mật thông tin khi chuyển sang xu hướng điện toán đám mây trở thành một trong những đề tài được quan tâm nhất trong lĩnh vực […]