FPT Edu Hackathon 2018

Kỹ sư An ninh mạng FPT Jetking tỏa sáng với FPT Edu Hackathon 2018

Năm 2018 là năm đầu tiên Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) triển khai cuộc thi FPT Edu Hackathon dành cho sinh viên CNTT với chủ đề Mạng lưới kết nối vạn vật (IoT). Hành trình thử thách ấy đã chính thức khép lại, mở ra nhiều cơ hội mới cho các bạn trẻ […]