forefront tmg 2010

Mời đăng ký tham dự Workshop “Xây Dựng Hệ Thống An Toàn Mạng với Forefront TMG 2010” ngày 16/5 tại FPT Jetking Hà Nội

Là một người quản trị mạng hay chuyên viên bảo mật, bạn phải thấu hiểu cách phương thức tấn công và đảm bảo cho hệ thống server, dữ liệu và website được bảo mật một cách tối ưu nhất. Bạn đã biết cách phòng chống sự tấn công từ những kẻ xấu? Đến với Workshop […]