fileless

Fileless malware, “sát thủ vô hình” thách thức các hệ thống an ninh mạng

Khác với những loại tấn công mạng khác thường sử dụng file có chứa mã độc lây nhiễm và tấn công máy tính, fileless malware ẩn ngay trong bộ nhớ RAM hay registry của máy và thực hiện các câu lệnh theo mục đích của kẻ tấn công. Các cuộc tấn công mạng bằng mã […]